Klaar voor Mirakels 2024?

Amersfoort, 3 maart 2024

Geachte heer/mevrouw,

Inleiding 

Sinds 2017 zet Mirakels Amersfoort zich in voor het organiseren van een multimediaal en interactief evenement in de binnenstad van Amersfoort. Voortkomend uit VVV Amersfoort in 2017 is Mirakels Amersfoort opgericht om dit evenement een terugkerend karakter te geven. Dit heeft inmiddels dit geleid tot drie succesvolle edities van Mirakels met thema’s Piet Mondriaan, De Magie van de Kei, Johan van Oldenbarnevelt. 

Mirakels Amersfoort heeft tot doel om het culturele erfgoed van de stad Amersfoort tot leven te wekken. Mirakels Amersfoort wil tijdens een gezamenlijke belevenis in de binnenstad mensen verbinden met elkaar en met de stad. We willen alle inwoners van Amersfoort [en omgeving] inspireren het mirakel te zijn voor zijn/haar stad en omgeving. Mensen trots te laten zijn op de stad waarin ze wonen. Daarmee dragen mensen actief bij aan nog te schrijven geschiedenis.

De laatste editie van Mirakels heeft plaatsgevonden in 2019, waarna de organisatie van evenementen werd bemoeilijkt door de corona pandemie. Ondanks inzet van het bestuur en vrijwilligers is het in de jaren 2022 en 2023 niet mogelijk gebleken om het evenement opnieuw te organiseren. Belangrijke oorzaak hiervan is dat het verkrijgen van fondsen en subsidies moeilijk is in het post-corona tijdperk. Dit is een belangrijke aanleiding voor deze brief. 

Mirakels in de toekomst

Om toekomstige evenementen mogelijk te maken is het verkrijgen van financiële bijdragen van diverse fondsen of de gemeente Amersfoort van groot belang. Het verkrijgen van deze fondsen is een intensief en langdurig proces. Om deze reden heeft het bestuur de afgelopen periode besloten om op zoek te gaan naar een professionele partij gericht op fondsenwerving. Na het benaderen van diverse organisaties is de conclusie dat dit een investering vraagt die de mogelijkheden van de stichting Mirakels te boven gaat.

Om Mirakels mogelijk te maken in de toekomst is het bestuur van Mirakels Amersfoort op zoek naar financiers om te helpen met deze opstartinvestering. Alternatief is de toetreding van een bestuurslid met ervaring en voldoende tijd om de fondsenwerving op gang te brengen. 

Wat biedt Mirakels

  • Een beproefd concept met 4 succesvolle edities
  • Meer dan 6000 bezoekers
  • Een gezonde organisatie (zowel financieel als organisatorisch) 
  • Een uitgewerkt plan voor een toekomstige editie over het Mirakel van Amersfoort

Heeft u interesse om ons hierbij in financiële zin of als fondsenwervende vrijwilliger bij te staan, dan komen wij graag met u in contact. 

Bestuur Mirakels