ANBI status


Stichting Mirakels Amersfoort is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

U mag als donateur van Stichting Mirakels Amersfoort uw donatie (gift, schenking, legaat, testament) aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Meer informatie over de ANBI status kunt vinden op de website van de belastingdienst. Daar kunt u ons ook vinden in het ANBI register.

ANBI gegevens

Stichting Mirakels Amersfoort staat ingeschreven in het ANBI register met de volgende gegevens:.

  1. RSIN: 857523570
  2. KVK: 68623100
  3. Adres: Puntenburgerlaan 64, 3812CG Amersfoort
  4. Internet: www.mirakelsamersfoort.nl
  5. Email: info [apenstaart] mirakelsamersfoort.nl

Bestuur

Het bestuur van Mirakels Amersfoort bestaat uit vrijwilligers die het werk van de stichting een bijzonder warm hart toedragen. De bestuursleden en andere vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding voor gemaakte redelijke kosten. Het huidig bestuur anno 2023 bestaat uit:

  • Dhr S van Ouwerkerk
  • Dhr RJ Houwen
  • Dhr SH Roelofs

Doelstelling

De doelstellingen en de hoofdlijnen van het beleid zijn opgenomen in het beleidsplan 2023-2025 welke op afroep beschikbaar gesteld kan worden. Mirakels Amersfoort publiceert jaarlijks haar financiële jaarverslag wat te bekijken is op deze website.

Samenvatting doelstelling

Amersfoort is een dynamische stad met een rijke historie en inwoners van over de hele wereld. Mirakels Amersfoort wil tijdens een gezamenlijke belevenis in de binnenstad van Amersfoort mensen verbinden met elkaar en met de stad. We willen alle inwoners van Amersfoort [en omgeving] inspireren het mirakel te zijn voor zijn/haar stad en omgeving. Mensen trots te laten zijn op de stad waarin ze wonen. Daarmee dragen mensen actief bij aan nog te schrijven geschiedenis.

Uitvoering

Mirakels Amersfoort brengt de verhalen van de stad op een verrassende manier voor het voetlicht:

● Per jaar focus op één relevant thema.

● Een intensieve beleving door verrassende, multimedia-ervaring.

● De stad zelf is het decor.

● Tijdens de donkere dagen rond Kerst.

We houden je graag op de hoogte